Inspire Camp

Bakkestumpen 3, 2816, Gjøvik
Inspire Camp 2021

Om

Inspire Camp er et åpent aktivitetstilbud som driftes når skolen har ferie. Det er gratis å delta på Inspire Camp, og det er åpent for gutter og jenter i barneskolealder. Aktivitetene er tilpasset målgruppen, og det er fokus på deltakelse, mestring og glede fremfor presentasjoner. Gjennom leken utvikler barn og unge sine sosiale og fysiske ferdigheter, og de opparbeider mesteingsfølesle og selvtillit. Barn og unge har behov for å bli sett, hørt og føle tilhørighet på en trygg arena. Inspire Camp tilbyr dette, og sammen skaper vi ferier med gode opplevelser gjennom lek, trivsel og fysisk aktivitet.

Drive for life arrangerer inspirerende og samlende ferieaktiviteter sammen med lokale aktører. Dette blir ledet av engasjerte aktivitetsledere.
I Gjøvik kommune vil Inspire Camp bli arrangert hver onsdag og fredag kl. 12-14 fra uke 26-31 på Fredvika.

Det er ingen påmelding for å delta, og registrering med hensyn til smittevern vil bli gjort av aktivitetslederne før økta.

Pris fra

BillettypeBillettavgift
GratisGratis

NB: veiledende priser.

Kart