Som et ledd i å gjøre det raskere og enklere å få tak i arrangementer i ditt område, har vi utviklet importrutiner som gjør at destinasjonene kan få arrangementsprodukter direkte importert inn i deres egen DMS fra de Billettsystemene de selv ønsker. Derfra kan destinasjonen administrere disse arrangementene før de publiseres ut på nett. Dette er med andre ord en effektivisering av selve datafangsten.

De 17 Ticketsystemene vi i dag importerer info fra er:

Importer uten Realtime søk / Ticketinfo

Billettsystemer vi enda ikke har laget import fra.
Det finnes billettsystemer i dag som vi enda ikke importerer fra. Om deres arrangører benytter andre systemer enn de vi allerede har importer fra, så sjekk om vi kan få tilgang til deres API. Da kan vi se på hvilke muligheter de har for at vi kan sette opp importer fra de. 

Billettimporten har to separate deler.
Den første handler om å importere arrangementer fra billettsystemene slik det er beskrevet over.
Den andre delen handler om en sanntidssjekk mot salgsmodulen til billettsystemene for å finne ut om det er ledige billetter eller ikke og vise denne statusen på destinasjonens nettsted. I tillegg vil denne sanntidsmodulen automatisk generere en link slik at brukeren kan gå direkte fra denne linken inn på arrangementet på det aktuelle tidspunktet for å gjennomføre en booking.

Se eksempel her fra Visit Bergen sin kalender.

Visit Bergen arrangementkalender

Visit Bergen arrangement
Se eksempel her fra VisitOslo sin kalender.

For mer informasjon og priser, ta kontakt med Trine Avnung 

Simpleview Europe – Østensjøveien 43 – 0067 Oslo
23 03 97 70 info.oslo@simplevieweurope.com