Produktskjema

Tilbudene på en destinasjon er i stadig endring, og nye aktører kommer til. Vi har derfor videreutviklet vårt populære arrangementsskjema, og gjort det mulig for bedrifter å registrere alle slags produkter. Nyetableringer av alle slag kan nå enkelt meldes inn til destinasjonsselskapet, for vurdering og publisering på web.

Oppføringene sendes automatisk inn i databasen til destinasjonsselskapet, som ser gjennom tekst, bilder og annen info før oppføringen blir godkjent og publisert til de ulike websidene og kanalene destinasjonsselskapet har avtaler med.

Inne i databasen til destinasjonsselskapet kan man velge om man ønsker å automatisere jobben med å publisere oppføringene, eller om man vi gjøre jobben mer manuelt. Din kontaktperson i Simpleview hjelper deg å finne den arbeidsmetoden som passer best for din destinasjon.

Det er destinasjonsselskapet som bestemmer hvor en oppføring skal publiseres, men de følger de retningslinjene som de enkelte websidene/kanalene har bestemt.

Kontakt oss på tlf 23 03 97 70 for mer info, eller send mail til din kundekontakt. 

Simpleview Europe – Østensjøveien 43 – 0067 Oslo
23 03 97 70 info.oslo@simplevieweurope.com