I en destinasjon foregår det ofte mange arrangementer av ulik art; store og små, arrangert av profesjonelle arrangører og frivillige organisasjoner, innendørs og utendørs. Ettersom arrangementene er ferskvare er det ofte vanskelig for destinasjonsselskapet å få tak i informasjon om alle arrangementene i tide.

Simpleview har derfor utviklet en rekke verktøy for innsamling av arrangementer, og ett av de første og «still going strong» er vårt «Arrangementsskjema». Dette er et standardisert webskjema, hvor Kari og Ola Nordmann, små arrangører, Servicetorg og Kulturkontor i kommunen kan legge inn arrangementer. Arrangementene sendes da automatisk inn i databasen til destinasjonsselskapet som ser gjennom tekst, bilder og annen info før arrangementer godkjennes og publiseres til de ulike websidene og kanalene som passer for det aktuelle arrangementet.

Inne i databasen til destinasjonsselskapet kan man velge om man ønsker å automatisere jobben med å publisere arrangementene eller om man vi gjøre jobben mer manuelt. Din kontaktperson i Simpleview hjelper deg å finne den arbeidsmetoden som passer best for din destinasjon.

Det er destinasjonsselskapet som bestemmer hvor et arrangement skal publiseres, men de følger de retningslinjene som de enkelte websidene/kanalene har bestemt.

Kontakt oss på tlf 23 03 97 70 for mer info, eller send mail til din kundekontakt.

Simpleview Europe – Østensjøveien 43 – 0067 Oslo
23 03 97 70 info.oslo@simplevieweurope.com