Bildekollasje med distribusjonskanalerEn av kjernetankene til Simpleview er at destinasjonen skal bruke minst mulig tid på å få gjort mest mulig. Gjenbruk av data (inkludert arrangementer) blir i denne sammenhengen viktig. Dersom destinasjonene ved hjelp av alle våre verktøy for å samle inn data (arrangementer) samtidig kan spre informasjonen til flere ulike kanaler, da nærmer vi oss målet vårt!

Våre kunder distribuerer i dag arrangementer til mange ulike kanaler; her er det bare fantasien som er begrensningen. Under finner du noen eksempler på hvor man kan distribuere og gjenbruke arrangementer:

For å hente ut arrangementer brukes som regel våre standardiserte API’er, i noen tilfeller vanlig RSS feed. For mer info om dette,ta kontakt på tlf 23 03 97 70

Simpleview Europe – Østensjøveien 43 – 0067 Oslo
23 03 97 70 info.oslo@simplevieweurope.com