I mange lokalsamfunn er det ofte flere kilder til hva som skjer av kulturarrangementer og aktiviteter. Destinasjonsselskapet, kommunen og lokalavisen er ofte gjengangere på dette området. Det er flere ulemper med at flere organisasjoner har egne satsninger på det samme feltet. All informasjon blir ikke samlet ett sted, noe som gjør det vanskeligere for lokalbefolkning og tilreisende å få en fullstendig oversikt over alt som skjer i området. Det blir mye dobbeltarbeid ved at flere organisasjoner samler inn den samme informasjonen. Dette er lite effektivt. Det er også ofte slik at disse organisasjonene har begrensede ressurser, noe som kan føre til redusert kvantitet og kvalitet på informasjonen.

Vi i Simpleview har tatt tak i denne problemstillingen, og kan nå lansere et konsept der alle kan jobbe sammen om informasjonen og presentere dette enhetlig ut til lokalbefolkning og tilreisende. Vi tilbyr nå en standard «hyllevare» for arrangementskalender/kulturkalender for kommuner og regioner. Kalenderen vil i første omgang kun lages på norsk, men det er fullt mulig å utvide til flere språk. Kalenderen er selvfølgelig responsiv, på lik linje med alle våre andre webprosjekter.

Strukturen i løsningen er at hovedsiden hvaskjer.nu er Simpleview sin side, med generell informasjon om kulturprosjekter og integrasjoner. Hver kommune får sitt sub-domene; for eksempel hvaskjer.nu/hamar, hvor egen kalender ligger med kommunens egne arrangementer og eventuelt fra kommunene i regionen man samarbeider med.

Arrangementer som skal vises i kalenderen kan komme fra flere kilder: DMS for avanserte brukere i destinasjonsselskapet, Extranet brukere (enklere grensesnitt for bedrifter eller organisasjoner i destinasjonen), arrangementsskjema på web, eller via integrasjoner mot ulike billettsystemer som for eksempel Ticketmaster og DX (e-billett) med flere.

Arrangementskalenderen skal være et enkelt verktøy for de som jobber med arrangementer til daglig, samtidig som man drar nytte av den generelle søkemotoroptimaliseringen som er bygget inn i selve plattformen (Simpleview eCMS). Vi har minimert antall systemer man må jobbe med, det meste går per automatikk og via publisering fra databasen (DMS)

I tillegg til å vise arrangementer har vi lagt til en modul hvor man kan liste ut organiserte aktiviteter i kommunen, for eksempel «Senioraktiviteter» eller «Fotballtreninger for barn», eller linke til eksterne sider som f.eks den lokale kinoen sitt program eller hjemmesiden til Frivillighetssentralen i kommunen.
Se hele løsningsbeskrivelsen her eller sjekk ut en av våre aktive kulturkalendere;

Kontakt oss gjerne for mer informasjon på tlf 23 03 97 70

Simpleview Europe – Østensjøveien 43 – 0067 Oslo
23 03 97 70 info.oslo@simplevieweurope.com