Verden som den føles

Parkgata 21, 2317, Hamar
Ingvild Kjær Tofte

Om

Dørene åpner lørdag 5. juni kl. 14.00.
Utstillingen varer til søndag 16. august kl. 17.00.

Kåre Magnus Bergh, Ingvild Kjær Tofte, Patrik Entian, Hanna Høiness,
Bente Louise Aas og Jon Arne Mogstad.

Med samtidens visuelle overflod som bakteppe har vi invitert seks malere til å fylle Kunstbanken. Samtlige befinner seg i området mellom det abstrakte og konkrete. De maler gjenkjennelige ting og fenomener med håndverksmessig følsomhet og personlig nærvær, men uten å gjengi virkeligheten slik den faktisk oppfattes eller viser seg for oss.

Kåre Magnus Bergh og Jon Arne Mogstad maler inntrykkene av det de erfarer og opplever med lette og nærmest lekne virkemidler. Begge tilføyer nye lag av persepsjon til det de ser og lar sporene etter arbeidsprosessen være med på å skape verket. Mogstad sammenfatter det som har personlig betydning for ham, om det er hans mors vevnader eller barndommens elv i konstant bevegelse og gjengitt i et vakkert flytende fargespill. Bergh maler det han ser i de to landskapene han operer i; som programleder i TV-studioet eller som maler i naturen. Motivene er fragmenterte og karikerte detaljer malt med tekstilmaling på silke. Dette er en utførlig og risikofylt malerprosess som kan sammenlignes med det å stå på scenen; når valget er tatt kan det ikke trekkes tilbake.

Hanna Høiness og Patrik Entian er begge tett forbundet med den ytre, sansbare verden. De maler studier av natur som ved første øyekast er fremstilt så naturtro at betrakteren skal tro det er virkelig. Ved nærmere øyesyn er tolkningene tydelige. Trærne til Entian er fremstilt i en dynamisk bevegelse gjennom tykke lag av oljemaling. Høiness' magnoliaer trer frem i rommet gjennom lette og skisseaktige studier på lerret. De er begge mestere i dybde og lar oss nærmest oppleve motivene innenfra ved bruk av forenklede studier av et utsnitt av en hekk eller en blomst i knopp. I tillegg viser de også mer abstraherte motiver i større formater, men også her ligger det gjenkjennelige og glimrer i overflaten i form av en svevende gullmynt eller en kystlinje i et atlas.

Bente Louise Aas og Ingvild Kjær Tofte jobber begge med store fortellinger stramt komponert i små formater. De realistiske motivene deres er på samme tid gjenkjennelige og fremmede - humoristiske og faretruende, melankolsk innadvendte og oppstemt dramatiske. I tillegg har de små og intime formatene en forsterkende virkning på det fortettede innholdet og henvender seg direkte til følelsene våre.
Aas bruker ekspressive strøk og en tidvis mørk, avstemt palett. Kjær Tofte jobber fargesterkt med konkret gjengivelse og stor detaljrikdom i motivene. Begge bruker flaten til å skape møter mellom sivilisasjon og natur. Maleriene er realistiske med mange mulige utganger, fra store eksistensielle epos til prosaisk hverdagsdramatikk.

Pris fra

BillettypeBillettavgift
GratisGratis

NB: veiledende priser.

Kart